Drivkraften informerar
Ser du vad vi gör?

Vi håller på och skapar en park utmed Bolens strand där vi skall kunna samlas och fira Valborg och Midsommar eller bara ta med picknick-korgen för en fika i friska luften.

Det kommer förutom grönytor att finnas grillplats, knattefotbollsplan, boulbana, utegym, mm
Projektet är ett samarbete mellan Simonstorp, norrköpingskommun och Leader kustlandet.

Intresseföreningen Simonstorparna, simonstorparna@simonstorp.net