Predikoturer

Predikoturerna annonseras även varje fredag i Norrköpings Tidningar och Folkbladet. Med reservation för eventuella ändringar.____________________________________________________________
Kvillinge församling | Tel: 011-15 76 15 | E-post: kvillinge.pastorat@svenskakyrkan.se
E-post webbredaktör: gunilla.ydrenius@svenskakyrkan.se

Predikan i samband med hemvändardagen 2005


Intresseföreningen Simonstorparna, simonstorparna@simonstorp.net