Predikoturer

Predikoturerna annonseras även varje fredag i Norrköpings Tidningar och Folkbladet. Med reservation för eventuella ändringar.

___________________________________________________________________

Kolmårdens församling
Tel: 011-24 10 00
E-post: kolmardens.forsamling@svenskakyrkan.se


Predikan i samband med hemvändardagen 2005


Intresseföreningen Simonstorparna, simonstorparna@simonstorp.net