Post och telefoni

Tele/datakommunikation
Nätleverantör är ännu så länge Telia och deras nätbolag Skanova. Simonstorpsstationen är försedd med utrustning för Bredband, vilket innebär att alla i samhället, och inom en radie på ca 3,5 km från telestationen, kan få det idag bästa möjliga, d.v.s. 24 Mbit/s. På längre avstånd kan man vara hän¬visad till ”lång¬sammare” varianter, och det är ett alternativ som nog är tillräckligt bra för flertalet användare.

Utvecklingen går ju snabbt, så det är möjligt att också det maximala avståndet förlängs successivt.

För såväl telefoni som bredband finns det numera alternativ till Telia.

Posten
Postutdelning sker måndag-fredag (helgfria dagar) genom lantbrevbärare. Detta betyder att man genom brevbäraren kan få en del ärenden uträttade, i form av inbetalningar, utbetalningar, paket¬leveranser, köpa frimärken m.m. Brevbäraren kör sin runda på förmiddagen, men tidpunkten varierar kraftigt mellan olika dagar, beroende på hur mycket arbetsuppgifter det är just den dagen. De gula brevlådorna för avgående post töms av brevbäraren, så det är ingen posttömning på eftermiddagen eller lördag, söndag eller helgdag.

Om man vill komma i kontakt med brevbäraren sätter man en markering på utsidan av brevlådan. Brevbäraren kommer då att signalera när hon/han kommer till lådan. Det gäller då att skyndsamt bege sig till postbilen. Om man har problem att tas sig ut till Postbilen bör man ta kontakt med brevbäraren och informera om detta. Brevbärarna brukar vara ”serviceminded”.

Tänk på att vintertid är det resp. brevlådeinnehavare som har ansvar för snöröjningen vid sin låda, alltså inte brevbäraren, snöröjningsentreprenören eller den som bor närmast en grupp av brevlådor.


Tidningsutdelning
Dagstidningar som man prenumererar på utdelas på natten av Distributionstjänst inom Simonstorps tätort, och till fastigheter utmed Rv 55. Bor man ”på skogen” får man endera se till att skaffa sig en brevlåda för tidningar utmed tidningsbudets körväg, eller också levereras tidningarna med Posten.

De tidningar som Distributionstjänst delar ut är t.ex. NT, Folkbladet, Ny Teknik, DN, SvD. Fråga hos Distributionstjänst vad som gäller.


Intresseföreningen Simonstorparna, simonstorparna@simonstorp.net