Kyrkorådet

KYRKORÅDET I SIMONSTORP
Svensson Anders, ordförande
Wellander Göran, vice ordf.
Darenius Ulla
Karlsson Krister
Packalén Berit
Henrysson Jenny
Fagerlin Maria kyrkoherde

Ersättare
Karlström Sture
Wellander Anita
Linde Sven
Didriksson Bengt
Intresseföreningen Simonstorparna, simonstorparna@simonstorp.net