Personal

Nedan återfinns anställd personal i Simonstorps församling. De flesta tjänstgör i både Simonstorp och Kvillinge församlingar

Maria Fagerlin
kyrkoherde
Telefon: 011-15 76 95
E-post: maria.fagerlin@svenskakyrkan.se

Gunilla Thelin
Komminister
Telefon: 011-15 76 14
E-post: gunilla.thelin@svenskakyrkan.se

Jyrki Myöhänen
Komminster
Telefon: 011-15 76 16
E-post: jyrki.myohanen@svenskakyrkan.se

Anette Pettersson
Diakonissa
Telefon: 011-15 76 96
E-post: anette.pettersson@svenskakyrkan.se

Hans Jönsson
Kantor
Bengt Elmlund
Kantor

Inger Ydrenius
Kyrkosekreterare
Telefon: 011-15 76 15
E-post: inger.ydrenius@svenskakyrkan.se


Marie-Louise Renmark
Barnledare
Telefon: 011-15 76 14

Vaktmästare kyrkan
Gunilla Ydrenius/Carlqvist
Rose-Marie Lindgren
Vaktmästare; Kvillinge, Ättetorp och Simonstorp
Telefon: 011-15 76 98
Intresseföreningen Simonstorparna, simonstorparna@simonstorp.net