Simonstorps Förskola

Mitt emellan Norrköping och Katrineholm ligger Simonstorps Förskola med en fantastisk utsikt över sjön Bolen och med skogen alldeles inpå.

I denna unika miljö får våra barn många tillfällen att utveckla och öva upp sina sinnen och sin egen motorik på ett naturligt sätt.
Här vistas ca. 15 barn i åldrarna 1-5 år mycket utomhus på vår stora lekvänliga gård som är omgiven av mycket gräs och grönska för att göra leken ännu mer spännande.
Här har också våra minsta barn sovstund ute året runt.

Det viktigaste för oss är lek, språk, motorik och barnens eget inflytande.

Vi betonar leken som barnets viktigaste väg till lärande. Barnet lär sig tolka lekens signaler, om det är allvar eller skoj och får på så sätt en grundutbildning i social förmåga och humor. I leken bearbetar barnen både glädje och sorg, övar sina sinnen och färdigheter och slipas emot varandra för att bli socialt fungerande människor.

Språket är en viktig del i barns utveckling därför arbetar vi medvetet med språket i allt vi gör, sjunger, leker, äter eller läser. Vi läser högt varje dag,
även för de allra minsta barnen.

Barnens eget inflytande är viktigt för oss. Vi utgår ifrån barnens egna intressen i valet av aktiviteter. När ett barn kommer med en idé försöker vi få de andra att vilja vara med och på så sätt tar vi tillvara barnens egna intressen samtidigt som det kommer alla barn i gruppen till del. Vi tar oss tid att sitta ner tillsammans med barnen och genomföra de önskemål de har om aktiviteter i så stor utsträckning som möjligt.

Genom att vistas ute i skogen och på vår stora gård samt genom vårt ”Miniröris” arbetar vi medvetet med barnens motorik och kroppsuppfattning. Ute i skogen övar barnen upp sina sinnen genom att lukta, titta, känna, smaka och lyssna. I leken utomhus utvecklar barnen även sin grovmotorik genom att hoppa, krypa, balansera eller klättra på stenar samtidigt som de får ett naturligt intresse för skog och mark.

Vi utvecklar just nu:
•Portfolio, ett sätt att dokumentera barnets lärande som gör det möjligt att på ett lättillgängligt och roligt sätt samverka med föräldrar.
•Genuspedagogik, att möta pojkar och flickor jämlikt.

Adress Rodgavägen 1-5, 616 91 Åby
Tfn 011-882 35
Enhetschef Marie Sohlman-Siira

Intresseföreningen Simonstorparna, simonstorparna@simonstorp.net