Simonstorps Hembygdscirkel

Simonstorps Hembygdscirkel startade 1989. Det är inte en egen förening, utan verksamheten bedrivs i studiecirkelform inom Intresseföreningen Simonstorparna. Hembygdscirkeln har egen ekonomi, och finansierar verksamheten i huvudsak med försäljning av de egna böckerna.

Medlemskåren består av en blandning av personer som bott mycket länge i Simonstorps socken, och sentida inflyttade, eller utsocknes personer som vill veta "allt".

Huvuduppgiften är att bevara Simonstorps kulturarv genom att forska fram historiska detaljer, inspelning av berättelser på band samt insamling av fotografier och föremål.

En lika viktig uppgift är att sprida de insamlade informationerna och kunskaperna. Detta görs i form av böcker, utställningar, aktiviteter vid t.ex. "hemvändardagarna", samt genom stöd till dem som vill forska i Simonstorps sockens historia, eller till dem som vill veta mer om sina rötter. Under Brandkårsmuseets öppethållande 2005 kommer en fotoutställning att finnas, vilken anordnas av Simonstorps hembygdscirkel.

Några gånger per år ordnas "torpvandring" eller "skolträff" eller något annat tema, och vid sådana tillfällen brukar även icke medlemmar få delta.

Hembygdscirkeln brukar också vara arrangör tillsammans med Kyrkan av "Hemvändardagar", där personer med sina rötter i Simonstorp återvänder för att se hembygden och prata med gamla vänner.

En 1700-tals Loftbod från torpet Skyttebo har räddats till eftervärlden genom att flyttas till Församlingshemstomten. Huset är nu ett hembygdsmuseum, där föremål med anknytning till bygden har samlats.

Ett omfattande arkiv med foton och dokument finns i Församlingshemmet.

Hembygdscirkeln har gett ut 3 böcker "Simonstorp i våra hjärtan"; 1995, 1997 och 2001, och en fjärde bok är under utarbetande. Dessutom har 2 böcker getts ut 2002 i samarbete med Bråbo Hembygdsförening. De handlar om ödetorp i Kvillinges resp. Simonstorps socknar.

Böckerna kan köpas hos Lennart Eriksson, Åbymovägen 12, tfn 011-88 096, eller av någon annan medlem i Hembygdscirkeln som Du kommer i kontakt med.

Hembygdcirkeln hälsar nya medlemmar hjärtligt välkomna!

Ett lärorikt och trivsamt sätt att bekanta sig med Simonstorp förr och nu.

EFTERLYSNING! Vi vill gärna ha kontakt med dem som har något att berätta om sin tid i Simonstorp, eller har bilder och annan dokumentation. Vi kan kopiera dokument med datorscanning, så det räcker att vi får låna dokumenten en kort tid.

Kontakta t.ex.

Lennart Eriksson 011-88 096
Ulrika Lundqvist 011-88 154
Roland Ek 011-88 931
Tommy Dahlgren 011-89 113
Skolträff vid Rodga 2004Stora Breviks skolaTegnetorps skolaSmeden Wettergren med fru


Intresseföreningen Simonstorparna, simonstorparna@simonstorp.net