Allmänna kommunikationer

Kommunikationer
Östgötatrafiken kör några turer per dag. Flera av turerna är anpassade till skolans tider, så det betyder att de kan vara inställda då skolan har lov.
Klicka här för att se Östgötatrafikens tidtabell för mer information.

Vi har inte längre någon egen taxiverksamhet på orten, utan taxi måste beställas från Norrköping.

En del Simonstorpare har ordnat med samåkning, och det är en verksamhet som vi i framtiden hoppas kunna organisera på ett bättre sätt, för minskade kostnader och ökad bekvämlighet.

Intresseföreningen Simonstorparna, simonstorparna@simonstorp.net